Beste leerlingen, ouders/verzorgers en tutoren,

In verband met het coronavirus heeft de overheid diverse richtlijnen bekend gemaakt. Daarbij wordt onder andere geadviseerd om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Stichting TopTutors volgt deze richtlijnen.

Voor de zomervakantie hebben we jullie allemaal gevraagd over te stappen op online bijlessen vanwege COVID-19. Nu middelbare scholen weer (gedeeltelijk) open mogen willen we jullie vragen rekening te blijven houden met dit virus.

  • Bijlessen mogen weer zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
  • Plan je fysieke bijlessen? Spreek dit dan expliciet af, houd in dat geval de RIVM richtlijnen wel in de gaten. Probeer 1,5 meter afstand te waarborgen en maak een foto van het boek met je telefoon, zodat jullie niet samen boven hetzelfde boek hangen. Probeer in een ruimte te gaan zitten die goed geventileerd wordt en let daarnaast natuurlijk op je handhygiëne.
  • Wat betreft bijles op school: de meeste scholen hebben het liefst zo min mogelijk mensen van buitenaf in het schoolgebouw. Op sommige scholen mag het wel, maar moet je eerst een gezondheidscheck doorlopen en je gegevens achterlaten. Bespreek met je managing tutor wat het geval is op de school waar jij bijles geeft. Houd altijd rekening met de afspraken die er omtrent COVID-19 gelden op school.

Online bijlessen blijven vooralsnog een veilig alternatief. Voor online bijles zijn diverse apps beschikbaar, zoals Skype. Onze tutoren, ouders en leerlingen zijn van tips en trucs voorzien m.b.t. het optimaliseren van een online bijles. Deze tips zijn ook nog te vinden via onderstaande knoppen:

Wij staan in nauw contact met middelbare scholen waarmee wij samenwerken en wij houden de situatie per school in de gaten om leerlingen en tutoren snel aan elkaar te koppelen als de situatie daar om vraagt.

Heb je vragen? Neem dan bij voorkeur via info@toptutors.nl contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de landelijk coördinatoren van Stichting TopTutors